Luotettava kuppani


Toimintamme tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat, kannattava kasvu, reilu kilpailu ja kestävän kehityksen periaatteet. Panostamme aitoon yhteistyöhön asiakkaiden, suunnittelijoiden ja tavarantoimittajien kesken. Keskeisiä arvojamme ovat joustavuus, nopeus ja projektien laadukas toteutus. Tunnemme rakentamisen määräykset ja toimintaympäristön asettamat vaatimukset julkisivujen korjausrakentamiselle.


Lähiökunnostajien luotettavuutta ja jatkuvuutta turvaa keväällä 2016 julkistettu osakekauppa, jonka myötä osaaviin kasvuyrityksiin erikoistunut Korona Invest hankki 60 % osuuden Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy:stä. Kaupan myötä yhtiön hallitukseen saatiin vankkaa rakennusalan osaamista, kun Vesa Lehtomäki, Kai Keituri ja Juha Hetemäki ryhtyivät tukemaan yhtiön johdossa jatkavia yrittäjiä yhdessä sovittujen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Tammikuussa 2017 Lähiökunnostajat ja Robert Rakennus yhdistyvät korjausrakentamisen vahvaksi erikoisosaajaksi, mahdollistaen vahvan kasvun ja uusien ratkaisujen tarjoamisen kiinteistönomistajille korjaus- ja uudisrakentamisessa. Yhtiöillä on toisiaan täydentävät liiketoiminta- ja osaamisalueet. Lähiökunnostajat onerikoistunut vaativiin julkisivujen perusparannuksiin ja Robert Rakennuksella on erinomainen osaaminen vaativien muuraus- ja rappaustöiden sekä erilaisten julkisivurakenteiden toteuttamisesta. Yhdistyminen vahvistaa resursseja ja mahdollistaa vahvan kasvun valittujen liiketoiminta-alueiden johtavaksi toimijaksi.

Lähiökunnostajat noudattaa Tilaajavastuulakia, joka tarkoittaa lainmukaisten velvoitteiden ja työehtojen noudattamista.

Rakentamisen laatu - Lähiökunnostajat on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustaman Rakentamisen Laatu RALA ry:n asiakas vuodesta 2008. RALAn tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Se kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia.

Suomen Vahvimmat - Lähiökunnostajat on saavuttanut vuonna 2013 korkean, Suomen Asiakastiedon myöntämän Rating Alfa-luokituksen, johon yltää vain joka kymmenes suomalaisyritys.